Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
23/2010 2010-05-13 Prognoza wyników

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2010 rok:

Wynik na działalności operacyjnej: 144 mln zł
EBITDA: 224 mln zł
zysk netto: 84 mln zł

Analogiczne wielkości za 2009 rok (zaudytowane) wg raportu za 2009 rok wyniosły odpowiednio:

Wynik na działalności operacyjnej: 140 mln zł,
EBITDA: 216 mln zł,
zysk netto: 52 mln.

Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne):

Waluty:
USD/PLN 2,70
EUR/PLN 4,00
Metale na LME:
Aluminium 2.100 USD/t
Miedź 7.900 USD/t
Cynk 2.300 USD/t
Ołów 2.400 USD/t

Zarząd podkreśla, iż kursy walut oraz notowania metali, a szczególnie kurs euro i cena ołowiu, są jednymi z głównych czynników zewnętrznych wpływających na wyniki Grupy Kapitałowej Boryszew. Generalnie osłabienie euro i spadek cen ołowiu negatywnie wpływają na osiągane zyski, nie jest jednak możliwe jednoznaczne, miarodajne i precyzyjne ustalenie siły oddziaływania tych ryzyk na zmiany w poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w prognozie.
Zarząd Boryszew S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli biznesowej. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych (kwartalnych i półrocznym) Grupy Kapitałowej Boryszew.
W przypadku, gdy Zarząd Boryszew S.A. poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającej 10% w stosunku co do jednej prognozowanej pozycji, taką informację przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Prognoza finansowa nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 25 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »