Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2010 2010-05-18 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Boryszew S.A. w drodze emisji 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E zmieniła się posiadana przez niego liczba głosów na WZ w spółce Boryszew S.A.
Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 37.304.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 59,508 % udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 37.304.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 59,296% ogólnej liczby głosów na WZ.
Po podwyższeniu przez Sąd kapitału zakładowego Spółki na dzień 14 maja 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 223.824.000 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym 37.304.000 akcji oraz 186.520.000 praw do akcji), stanowiących 59,508% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 223.824.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (w tym 37.304.000 głosów z akcji oraz 186.520.000 głosów z praw do akcji), co stanowi 59,468% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »