Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2010 2010-05-25 Informacja osoby zobowiązanej

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez niego następujących transakcji:
1) transakcji nabycia w dniu 14.05.2010 roku 13.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,04 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 19.05.2010 roku.
2) transakcji zbycia w dniu 14.05.2010 roku 15.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,09 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 19.05.2010 roku.
3) transakcji zbycia w dniu 17.05.2010 roku 69.900 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,00 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 20.05.2010 roku.
4) transakcji zbycia w dniu 18.05.2010 roku 149.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,00 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 21.05.2010 roku.
5) transakcji nabycia w dniu 19.05.2010 roku 14.516 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,93 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 24.05.2010 roku.
6) transakcji zbycia w dniu 19.05.2010 roku 216.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,92 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 24.05.2010 roku.
Powyższe transakcje zostały dokonane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »