Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
34/2010 2010-05-27 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 26 maja 2010 roku ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 21 grudnia 2009 roku, wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 10 maja 2010 roku, sygnatura sprawy WA.XIV NS – REJ.KRS/008740/10/560.

Tekst jednolity Statutu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »