Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
35/2010 2010-05-28 Informacja osoby zobowiązanej

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. dwa zawiadomienia, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez niego następujących transakcji:
1) transakcji nabycia w dniu 20.05.2010 roku 47.284 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,81 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 25.05.2010 roku.
2) transakcji zbycia w dniu 20.05.2010 roku 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,8 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 25.05.2010 roku.
3) transakcji zbycia w dniu 21.05.2010 roku 45.870 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,79 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 26.05.2010 roku.
4) transakcji zbycia w dniu 20.05.2010 roku 146.448 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,82 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 25.05.2010 roku.
5) transakcji zbycia w dniu 24.05.2010 roku 297.891 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 1,87 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 27.05.2010 roku.
6) transakcji nabycia w dniu 21.05.2010 roku 31.142 sztuk PDA Boryszew S.A., po średniej cenie 1,68 zł za jedno PDA. Rozlicznie transakcji nastąpiło 26.05.2010 roku.
7) transakcji zbycia w dniu 24.05.2010 roku 105.863 sztuk PDA Boryszew S.A., po średniej cenie 1,83 zł za jedno PDA. Rozlicznie transakcji nastąpiło 27.05.2010 roku.
8) transakcji nabycia w dniu 20.05.2010 roku 165.000 sztuk PDA Boryszew S.A., po średniej cenie 1,72 zł za jedno PDA. Rozlicznie transakcji nastąpiło 25.05.2010 roku.
9) transakcji nabycia w dniu 24.05.2010 roku 202.000 sztuk PDA Boryszew S.A., po średniej cenie 1,83 zł za jedno PDA. Rozlicznie transakcji nastąpiło 27.05.2010 roku.

Powyższe transakcje zostały dokonane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »