Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
38/2010 2010-06-14 Przyjęcie oferty na nabycie przedsiębiorstwa spółki Maflow Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 01.06.2010, Zarząd Boryszew S.A. informuje, że otrzymał od Syndyka oświadczenie o przyjęciu oferty, złożonej przez Boryszew S.A., na nabycie przedsiębiorstwa spółki Maflow Sp. z o.o., w całości obejmującej następujące warunki:
1) oferta dotyczy nabycia przedsiębiorstwa spółki Maflow Polska Sp. z o.o. w całości z wyłączeniem zobowiązań, wierzytelności i środków pieniężnych,
2) oferta jest warunkowa, tzn. złożona pod warunkiem nabycia przedsiębiorstw spółek Maflow S.p.A i Man Servizi S.r.l w terminie do końca czerwca 2010 roku. Warunek został zastrzeżony na korzyść oferenta, tzn. oferent może ze ziszczenia się w/w warunku zrezygnować,
3) oferowana cena za przedsiębiorstwo wynosi 70 mln złotych.
Jednocześnie Syndyk oświadczył, że przyjęcie oferty jest warunkowe, tzn. Sędzia Komisarz musi zaaprobować uchwałę o zatwierdzeniu oferty.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – PrezesZarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »