Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
65/2010 2010-09-02 Złożenie prospektu emisyjnego

Działając na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F. Proponowany dzień prawa poboru 08.10.2010r. oraz uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu na rynku regulowanym (treść uchwał została przekazana raportem bieżącym nr 59/2010 w dniu 17.08.2010 roku), Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną 752.238.564 Akcji Serii F.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »