Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
76/2010 2010-11-08 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny przygotowany przez Boryszew S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners).
Papierami wartościowymi objętymi prospektem emisyjnym są:
752.238.564 Akcji Serii F,
752.238.564 Praw do Akcji Serii F
376.119.282 Praw Poboru Akcji Serii F.
Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2010 roku.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »