Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
78/2010 2010-11-30 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej w dniu 30 listopada 2010 roku, na podstawie złożonych Bankowi PEKAO S.A. zleceń emisji, dokonane zostały emisje dwóch transzy obligacji kuponowych.

I. Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielkość emisji:
3.850 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 38.500.0000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 28.02.2011 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 377.629 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 290.000 tys. zł.

II. Nowa transza obligacji kuponowych:
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
2) Wielkość emisji:
7.150 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 71.500.000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 30.05.2012 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 377.629 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 290.000 tys. zł.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »