Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
79/2010 2010-11-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną


Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji:

I. 3.850 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 30 listopada 2010 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 38.500.000,00 zł.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji: 28.02.2011 roku.

II. 7.150 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 30 listopada 2010 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 71.500.000,00 zł.
Stawka oprocentowania została ustalona na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji: 30.05 2012 roku.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »