Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
80/2010 2010-12-01 Przejęcie składników aktywów zakładu Maflow we Francji

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 roku Sąd Handlowy w Chartres zatwierdził ofertę złożoną przez Boryszew S.A. na przejęcie składników aktywów zakładu Maflow France.
Data realizacji oferty jak również data wejścia w posiadanie Maflow France przez Boryszew nastąpi o północy z dniem 6 grudnia 2010 roku
Przejęcia składników aktywów dokona wskazana przez Boryszew SA, specjalnie utworzona w tym celu, spółka francuska Maflow France Automotive s.a.s. będąca podmiotem w 100% zależnym od Boryszew SA.

W skład zakładu Maflow France SA wchodzą i są przejmowane m.in:
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne,
• zapasy i wyroby w trakcie produkcji,
• wybrane umowy dotyczące działalności Maflow France SA, obowiązujące na dzień podpisania umowy.
• inne elementy, w tym udziały w spółce Maflow DO Brasil Ltda,
• cesja umowy leasingu na nieruchomość.

Strony umowy uzgodniły cenę przejęcia składników zakładu Maflow France SA. w upadłości w kwocie 1.800.001,00 Euro oraz cenę za cesje umowy leasingu na nieruchomość w wysokości 1.900.000,00 Euro.

Wraz z nabyciem francuskich zakładów, Grupa Boryszew kontynuuje integrację biznesów sektora automotive w celu osiągnięcia efektów synergii w europejskiej skali, wykorzystując własne centrum badawczo-rozwojowe. Nabycie aktywów zakładu Maflow we Francji pozwoli Grupie Boryszew na pełne wykorzystanie potencjału nabytego w sierpniu 2010r. Maflow Polska – zakładów w Tychach i Chełmku, nabytych w październiku: zespołu przedsiębiorstw Man Servizi i Maflow S.p.A. we Włoszech i Hiszpanii oraz spółek Maflow Components ( Dalian) Co. Ltd. i Maflow do Brasil Ltda.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »