Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
87/2010 2010-12-21 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o transakcjach nabycia w dniu 15 grudnia 2010 roku na GPW 341.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ Boryszew S.A.
Przed zmianą, tj. dnia 14 grudnia 2010 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 221.031.430 sztuk akcji, co stanowiło 58,77% udziału w kapitale zakładowym oraz 430.039.703 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A. Posiadane akcje dawały 221.031.430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,73% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 221.713.801 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 58,95% udziału w kapitale zakładowym oraz 430.039.703 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A.. Akcje wraz z PDA (651.753.504 sztuki) będą stanowić 57,76% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 221.713.801 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,91% ogólnej liczby głosów na WZ, a wraz z PDA (651.753.504 głosy) będą stanowić 57,75% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »