Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
86/2010 2010-12-21 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F

Zarząd Boryszew S.A. Informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr 1392/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 roku, mocą której Zarząd Giełdy postanowił:
1) wprowadzić z dniem 22 grudnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 752.238.564 (siedemset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00094”,
2) notować prawa do akcji spółki Boryszew, o których mowa w punkcie 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BORYSZEW – PDA” i oznaczeniem „BRSA”.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »