Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
89/2010 2010-12-29 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Boryszew S.A.

Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 29 grudnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 112.835.784,60 złotych i dzieli się na 1.128.357.846 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E i 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 1.128.582.396.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »