Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
90/2010 2010-12-30 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F

Spółka Boryszew S.A. informuje, że otrzymała:
 Uchwałę nr 1448/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 roku, mocą której Zarząd Giełdy wyznaczył na 30 grudnia 2010 roku dzień ostatniego notowania 752.238.564 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00094,
 Uchwałę nr 1449/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 roku, mocą której Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 752.238.564 akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz postanawia wprowadzić z dniem 31 grudnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Boryszew S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 grudnia 2010 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBRSZW00011.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »