Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
92/2010 2010-12-30 Informacja osób zobowiązanych

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pani Małgorzaty Iwanejko, Prezesa Zarządu Boryszew S.A., że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 752.238.564 akcji zwykłych na okaziciela serii F, Pani Małgorzata Iwanejko stała się właścicielką 175.058 akcji tej Spółki.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze poinformowała spółkę, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, stała się posiadaczem 1.200 akcji tej Spółki.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »