Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
50/2009 2009-11-20 Zawarcie porozumienia

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w związku z przeprowadzaną przez spółkę zależną Impexmetal S.A. restrukturyzacją zadłużenia wobec PKO BP S.A., Boryszew S.A. zawarł z Impexmetal S.A. porozumienie, mocą którego Boryszew S.A. udzielił zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 7.500.000 akcjach Impexmetal S.A., które to zabezpieczenie będzie dotyczyło spłaty zadłużenia Impexmetal S.A. wobec PKO BP S.A. z tytułu umowy kredytowej nr 270-1/8/RB/2005 z dnia 15 listopada 2005r. z późniejszymi zmianami. Zabezpieczenie będzie udzielone do kwoty 23 500 000 zł.
Niniejsze zabezpieczenie będzie ważne do dnia 31 grudnia 2009 roku z możliwością przedłużenia.
Z tytułu udzielonego zabezpieczenia będzie ustanowiony przez Impexmetal S.A. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Boryszew S.A. do wysokości kwoty zabezpieczenia.
Z tytułu udzielonego zabezpieczenia Impexmetal S.A. zobowiązał się do przekazania na rzecz Boryszew S.A. comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 0,2 % od kwoty liczonej jako iloczyn akcji udzielonych na zabezpieczenie i średniego miesięcznego kursu akcji IPX notowanych na GPW za dany miesiąc obliczeniowy, lecz nie wyżej niż kwota zabezpieczenia.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »