Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
58/2009 2009-12-14 Zawarcie ugody

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Mecenas Ryszard Pietrzyk, pełnomocnik procesowy Spółki poinformował Boryszew S.A., iż została zawarta ugoda z Syndykiem masy upadłości Spółki Kuag Elana GmbH, na następujących warunkach: zapłata w kwocie 2,7 mln EURO, płatna w całości do dnia 15 stycznia 2010 roku, na rachunek bankowy Syndyka.
Jednocześnie Syndyk masy upadłości Spółki Kuag Elana GmbH zrzekł się wobec Boryszew S.A dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z funkcjonowaniem oraz zbyciem Spółki Kuag Elana GmbH. Na powyższe zobowiązanie Spółka utworzyła w 2008 roku rezerwę w wysokości 7 907 269 EURO ( 32 992 tys. zł). Zawarcie ugody spowoduje rozwiązanie znacznej części rezerwy 5 207 269 EURO ( 21 811 tys. zł) co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Spółki.


Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »