Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
84/2013 2013-11-08 Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Boryszew S.A., informuje, iż w dniu 7 listopada 2013r. zawarł ze spółką zależną Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH (BKD) z siedziba w Gardelegen (Niemcy) umowę nabycia 100% udziałów Spółki AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r. o z siedziba w Jabłońcu nad Nysą.
Wartość umowy to 13,34 mln euro.
BKD jest podmiotem pośrednio zależnym od Spółki Boryszew SA. Członek Zarządu Boryszew SA Pan Paweł Surówka jest Dyrektorem Zarządzającym BKD.
Zarząd Boryszew S.A. informuje ponadto, iż otrzymał od Spółki Impexmetal S.A., jednostki zależnej od Boryszew S.A., informację o nabyciu od Spółki Willerby Limited z siedzibą na Cyprze,na podstawie umowy 9.610.000 akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 50.933.000 złotych.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a spółką Willerby Limited i osobami nią zarządzającymi.
Ze względu na fakt, iż wartość zawartych umów przewyższa wysokość 10% kapitałów własnych Boryszew S.A., powyższe zdarzenie uznaje się za nabycie/zbycie aktywów o znacznej wartości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezesa Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »