Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
84/2013 K 2013-11-21 Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości – korekta raportu

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 84/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku – Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości.

 

W raporcie 84/2013 roku Zarząd informował, iż w dniu 7 listopada 2013r. zawarł ze spółką zależną Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH (BKD) z siedziba w Gardelegen (Niemcy) umowę nabycia 100% udziałów Spółki AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r. o z siedziba w Jabłońcu nad Nysą.
Wartość umowy to 13,34 mln euro
BKD jest podmiotem pośrednio zależnym od Spółki Boryszew SA. Członek Zarządu Boryszew SA Pan Paweł Surówka jest Dyrektorem Zarządzającym BKD.
Zarząd Boryszew S.A. informuje ponadto, iż otrzymał od Spółki Impexmetal S.A., jednostki zależnej od Boryszew S.A., informację o nabyciu od Spółki Willerby Limited z siedzibą na Cyprze,na podstawie umowy 9.610.000 akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 50.933.000 złotych.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a spółką Willerby Limited i osobami nią zarządzającymi.
Ze względu na fakt, iż wartość zawartych umów przewyższa wysokość 10% kapitałów własnych Boryszew S.A., powyższe zdarzenie uznaje się za nabycie/zbycie aktywów o znacznej wartości.

 

Winno być:
Zarząd Boryszew SA informuje, iż w dniu 7 listopada 2013r. zawarł ze spółką zależną Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH (BKD) z siedziba w Gardelegen (Niemcy) umowę nabycia 100% udziałów Spółki AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r. o z siedziba w Jabłońcu nad Nysą.. Wartość kapitału zakładowego spółki wynosi 7 000 000 CZK, tj. równowartość 1 131 200 PLN, przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 7 listopada 2013.
BKD jest podmiotem pośrednio zależnym od Spółki Boryszew SA. Członek Zarządu Boryszew SA Pan Paweł Surówka jest Dyrektorem Zarządzającym BKD.
Wartość umowy to 13,34 mln EUR, tj. równowartość 55 622 464 (55,62 mln) PLN, przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 7 listopada 2013.
Źródłem finansowania nabytych aktywów była kompensata zobowiązań BKD wobec Boryszew SA
Spółka traktuje nabycie udziałów AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r. o jak aktywo długoterminowe.
Zarząd Boryszew S.A. informuje ponadto, iż otrzymał od Spółki Impexmetal S.A., jednostki zależnej od Boryszew S.A., informację o nabyciu w dniu 30 października 2013 roku od Spółki Willerby Limited z siedzibą na Cyprze,na podstawie umowy 9.610.000 akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 50.933.000 złotych.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a spółką Willerby Limited i osobami nią zarządzającymi.
Ze względu na fakt, iż wartość zawartych umów przewyższa wysokość 10% kapitałów własnych Boryszew S.A., powyższe zdarzenie uznaje się za nabycie/zbycie aktywów o znacznej wartości.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezesa Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »