Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
89/2013 2013-12-19 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 14 grudnia 2013 roku, Sygnatura sprawy: WA.XIV.NS-Rej. KRS/039133/13/937 dot. rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie § 4 ust. 1 Statutu, dokonanych na podstawie Uchwały nr 5 i Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 25 listopada 2013 roku.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

STATUT

 

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »