Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2014 2014-01-29 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 4/2014

 


Zarząd Boryszew SA podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych
w roku 2014.

 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2013 roku – 27 lutego 2014 roku,
- za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku,
- za III kwartał 2014 roku – 13 listopada 2014 roku.

 

II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2013 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 24 kwietnia 2014 roku.

 

III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za
I półrocze 2014 – 28 sierpnia 2014 roku.

 

Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2014 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Zgodnie z § 82 ust. 1, § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »