Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2014 2014-02-17 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Boryszew SA

Zarząd Boryszew S.A. informuję, że w dniu 17 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Siemieniec i Pana Jana Bogolubow.

 

Pan Janusz Siemieniec
 

Wykształcenie:
Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny

 

Kwalifikacje dodatkowe:
 

Kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami.
Kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu.

Doświadczenie zawodowe:
 

2006 – 2013 Kierowanie projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. Członek zarządu spółek inwestycyjnych NordWind sp. z o.o., NordEnergy sp. z o.o.
2000 – 2006 Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach. Członek Rady Nadzorczej Kopex SA.
1990 – 2000 Dyrektor przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Węglozbyt SA.
1981 – 1990 Praca na stanowiskach kierowniczych w energetyce i przemyśle wydobywczym.
Pan Janusz Siemieniec nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Janusz Siemieniec nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jan Bogolubow
 

Wykształcenie:
doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.
Kwalifikacje dodatkowe:
2000 r. polsko - holenderskie studia europejskie - integracja europejska.
2002 r. tytuł Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie wspólnie z University of Denver oraz ukończył studia z zakresu marketingu i zarządzania.

 

Doświadczenie zawodowe:
Od 24 października 2007 r. Prezes Zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

1999 – 2008 Członek i Przewodniczący szeregu Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, w tym w latach poprzednich przewodniczący Rady Nadzorczej m.in. Huty Katowice S.A i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
1986 – 1993 roku samodzielny technolog, mistrz zmianowy, Kierownik Działu Zbytu, Szef Biura Handlowego Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej.
1993 – 1998 główny specjalista, Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Delegatury Węglokoks S.A.
Od stycznia 1999 do stycznia 2014- praca w Ministerstwie Gospodarki, jako główny specjalista, radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Energetyki (w latach 2007 – 2014 – urlop bezpłatny.

Pan Jan Bogolubow nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Jan Bogolubow nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – PrezesZarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »