Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2014 2014-02-21 Dostosowanie stanu posiadania akcji Boryszew SA

Raport bieżący nr. 13/2014

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie ("Spółka"), w nawiązaniu do Uchwały
nr 4 § 1 ust. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, o ustaleniu którego Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.
Powyższe ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną liczbę akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.
 

Podpisy:
Piotr Szeliga - Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »