Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2014 2014-02-28 Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 roku, trzy spółki zależne od Boryszew S.A. nabyły łącznie 117 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 117.000.000 złotych.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu 102 obligacji imiennych serii A i B nastąpi w dniu 30 września 2015 roku.
Termin wykupu 15 obligacji imiennych serii C nastąpi w dniu 31 marca 2014 roku.

Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 28 lutego 2014 roku. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostkach zależnych.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »