Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2014 2014-03-10 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 marca 2014r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o scalenie akcji Emitenta, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLBRSZW00011 w liczbie 2.200.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 10:1.
W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLBRSZW00011 zarejestrowanych będzie 220.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 21 marca 2014r.

Podpisy:
Miłosz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »