Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2014 2014-04-03 Ustanowienie zastawu rejestrowego

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów, o wpisie w dniu 28.03.2014 roku do rejestru zastawów – wierzytelności wynikającej z umowy rachunku bankowego.

Przedmiotem ustanowionego zastawu jest wierzytelność pieniężna do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 19.000.000, 00 PLN.

Zastaw został ustanowiony na rzecz BZ WBK Faktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie celem zabezpieczenia wierzytelności BZ WBK Faktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu umowy faktoringowej nr 2030/2806/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a BZ WBK Faktor
Sp. z o.o. i jego osobami zarządzającymi.

Wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 mln euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »