Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
35/2014 2014-06-18 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje, iż dnia 17 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Boryszew S.A. o zbyciu przez Impexmetal S.A. – spółkę zależną od Boryszew S.A., 6.974.581 sztuk akcji Boryszew S.A. Transakcja ta została przeprowadzona poza rynkiem regulowanym, na podstawie zawartych w dniu 17 czerwca 2014 roku dwóch umów przeniesienia akcji. Zbycie akcji spowodowało zmianę pośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji – 16 czerwca 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 112.732.201 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 51,24% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 16.478.432 sztuki akcji Boryszew S.A., co stanowiło 7,49% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio przez spółki zależne akcje uprawniały do 129.210.633 głosów na WZ, co stanowiło 58,73% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 17 czerwca 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 111.936.201 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 50,88% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz pośrednio poprzez spółki zależne 9.503.851 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,32% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje uprawniają do 121.440.052 głosów na WZ, co stanowi 55,20% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »