Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
46/2014 2014-08-12 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje o nabyciu w dniu 5 sierpnia 2014 roku, w transakcjach na rynku giełdowym, 189.975 sztuk akcji Boryszew S.A.
Nabycie akcji spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji – 4 sierpnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 114.018.341 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 51,826% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 9.503.851 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 4,32% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio przez spółki zależne akcje uprawniały do 123.522.192 głosów na WZ, co stanowiło 56,146% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 6 sierpnia 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 114.620.739 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 52,10% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 9.503.851 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,32% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje uprawniały do 124.124.590 głosów na WZ, co stanowiło 56,42% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »