Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
49/2014 2014-09-10 Podpisanie Memorandum of Understanding w sprawie współpracy

Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa"), informuje, iż w dniu 9 września 2014r. podpisał ze spółką Mitsui & Co Deutschland GmbH (Mitsui) Memorandum of Understanding.
Przedmiotem memorandum jest wyrażenie przez Strony intencji współpracy w dziedzinach dotyczących sektora automotive, związanych z obszarem R&D w zakresie części samochodowych z lekkich materiałów opracowanych przez Mitsui. W szczególności strony zadeklarowały ścisłą kooperację przy wdrożeniu nowych, innowacyjnych produktów, a także wykorzystaniu efektów synergii pomiędzy spółkami należącymi do grup kapitałowych Boryszew i Mitsui. Mitsui zapewni również Grupie Boryszew wsparcie w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i wzmacnianiu pozycji globalnego dostawcy komponentów automotive.
Ponadto Strony zadeklarowały przeanalizowanie możliwości dalszego pogłębienia współpracy w obszarach swojej międzynarodowej aktywności, w tym możliwości i warunków inwestycji kapitałowej Mitsui w spółki z sektora automotive.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »