Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
53/2014 2014-10-14 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje o zbyciu w dniu 2 października 2014 roku, w transakcji giełdowej 3.816.477 sztuk akcji Boryszew S.A.
Zbycie akcji spowodowało zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji – 1 października 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 118.024.339 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 53,65% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 10.053.851 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 4,57% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio przez spółki zależne akcje uprawniały do 128.078.190 głosów na WZ, co stanowiło 58,22% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 8 października 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 114.323.004 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 51,96% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 10.053.851 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,57% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje uprawniały do 124.376.855 głosów na WZ, co stanowiło 56,534% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »