Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
58/2014 2014-10-21 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

 Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 21 października 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 170.000 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 6,41 zł /szt. Powyższe akcje dają 170.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,08% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 10.013.851 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,55% kapitału zakładowego i dających prawo do 10.013.851 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »