Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
60/2014 2014-10-22 Informacja osób zobowiązanych

 Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 22 października 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A. oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniących jednocześnie funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A., iż spółka zależna Impexmetal S.A., działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trakcie sesji zwykłych, następujących transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

  •  w dniu 16.10.2014 (data rozliczenia transakcji: 20.10.2014) 150.000 akcji po średniej cenie 6,38 zł za 1 akcję:
  •  w dniu 17.10.2014 (data rozliczenia transakcji: 21.10.2014) 170.000 akcji po średniej cenie 6,42 zł za 1 akcję:
  •  w dniu 20.10.2014 (data rozliczenia transakcji: 22.10.2014) 170.000 akcji po średniej cenie 6,45 zł za 1 akcję:
  • w dniu 21.10.2014 (data rozliczenia transakcji: 23.10.2014) 170.000 akcji po średniej cenie 6,41 zł za 1 akcję
  • w dniu 22.10.2014 (data rozliczenia transakcji: 24.10.2014) 200.000 akcji po średniej cenie 6,43 zł za 1 akcję

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »