Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2014 2014-10-24 Informacja osób zobowiązanych

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 24 października 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A. oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniących jednocześnie funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A., iż spółka zależna Impexmetal S.A., działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 23 października 2014 roku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trakcie sesji zwykłej, 114.581 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 6,40 zł za 1 akcję.
Rozliczenie powyższej transakcji nastąpi w dniu 27 października 2014 roku.

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »