Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
72/2014 2014-11-12 Zmiana % udziału akcji własnych w kapitale zakładowym Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, informuje, że w związku
z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 października 2014r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 69/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku zmienił się udział akcji własnych Emitenta w kapitale zakładowym Spółki.
Na dzień rejestracji podwyższenia kapitału Spółka posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną 10.800.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,50% kapitału zakładowego i dających prawo do 10.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na dzień 5 listopada 2014 roku Spółka posiadała bezpośrednio 5.000.000 sztuk i pośrednio poprzez spółkę zależną Impexmetal S.A. 6.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 4,58% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »