Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
71/2014 2014-11-12 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Boryszew SA

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Spółki Alchemia S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. nastąpiło na skutek zarejestrowania w dniu 27 października 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału Boryszew S.A.
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A., Alchemia S.A. stała się posiadaczem 15.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Przed objęciem akcji, Alchemia S.A. nie posiadała akcji Boryszew S.A.
W wyniku objęcia akcji Alchemia S.A. posiada 15.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 6,25% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje uprawniają do 15.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 6,25% ogólnej liczby głosów na WZ.
Podmioty zależne od Alchemia S.A. nie posiadają akcji Boryszew S.A. oraz nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.)

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »