Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
74/2014 2014-11-13 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 13 listopada 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniącego jednocześnie funkcje nadzorcze w spółce Alchemia S.A., o objęciu przez Alchemia S.A. 15.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda. Akcje Boryszew S.A. zostały objęte na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A., zarejestrowanego przez sad rejestrowy w dniu 27 października 2014 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego Boryszew S.A. było konsekwencją umowy zawartej w dniu 25 lipca 2014 roku pomiędzy Alchemia S.A. i Boryszew S.A. o objęciu w drodze subskrypcji prywatnej przez Alchemia S.A. 15.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B Boryszew S.A. po cenie emisyjnej 5,50 złotych za 1 akcję.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »