Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
75/2014 2014-11-15 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 51/2014 z dnia 25 września 2014 roku zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2014 roku otrzymał od Domu Maklerskiego PKO BP informację, że w wyniku ogłoszonego w dniu 25 września 2014 roku przez BORYSZEW S.A. oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW S.A., tj. spółkę pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę pod firmą Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (Wzywający) wezwania na sprzedaż akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie złożone zostało 160 zapisów na 4 700 754 akcje po 4.90 zł za 1 akcję (cena z wezwania).

W dniu 18.11.2014 roku nastąpi transakcja nabycia akcji na GPW. W związku z tym nabywający akcje: SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złoży w dniu 17.11.2014 roku dyspozycję nabycia w/w akcji.

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »