Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
78/2014 2014-11-19 Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW

Spółka Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił, na podstawie Uchwały nr 964/14 z dnia 18 listopada 2014r. zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLBRSZW00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBRSZW00011.
Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Zgodnie z par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »