Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
81/2014 2014-11-26 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił na podstawie Uchwały nr 1324/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 28 listopada 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BORYSZEW S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBRSZW00011”.

Podstawa prawna:
Zgodnie z par. 34 ust. 1 pkt 2 – 4 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »