Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
85/2014 2014-12-23 Zmiany w składzie Zarządu Boryszew SA

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku Pan Paweł Surówka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Paweł Surówka był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Sektora Automotive.
Rezygnacja z pełnionej funkcji złożona została w związku z planowanym podjęciem pracy w sektorze finansowym poza granicami Polski.

Ponadto w dniu 22 grudnia 2014 Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 stycznia 2015 roku Pana Cezarego Pyszkowskiego na stanowisko Członka Zarządu Boryszew S.A. Pan Cezary Pyszkowski będzie odpowiedzialny za sektor automotive Grupy.
Pan Cezary Pyszkowski posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w Akademii Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.
Pan Cezary Pyszkowski posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. W latach 2008 – 2014 związany był z UniCredit CAIB Poland S.A., gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, a od 2012 roku zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, Corporate & Investment Banking. Wcześniej pracował w CDM Pekao S.A. (2008 – 1997) oraz w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. (1997-1995).
Pan Cezary Pyszkowski specjalizuje się w zarządzaniu projektami fuzji i przejęć, restrukturyzacji, zagadnieniach analizy finansowej, pozyskania kapitału w ramach emisji publicznych i prywatnych oraz ładu korporacyjnego.
Pan Cezary Pyszkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Cezary Pyszkowski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 21 - 22 RO

Podpis:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »