Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
86/2014 2014-12-23 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38.195 sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,78 zł /szt.
Powyższe akcje dają 38.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 11.074.253 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,61% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.074.253 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »