Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2015 2015-01-16 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Boryszew SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych
w 2015 roku.
I. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2015 roku.
II. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
 za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku.
 za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 roku.
III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za
I półrocze 2015 zostaną przekazane w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014 poz. 133) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Boryszew zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.
Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku, zgodnie
z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »