Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2015 2015-02-05 Informacja osoby zobowiązanej


Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 5 lutego 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A, iż spółka Alchemia S.A. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. następujących transakcji zbycia akcji Boryszew S.A:

Data zawarcia Data rozliczenia Liczba zbytych Średnia cena Tryb zawarcia
transakcji transakcji akcji za 1 akcję transakcji
26-01-2015 26-01-2015 225.000 5,60 zł transakcja pakietowa
27-01-2015 27-01-2015 225.000 5,60 zł transakcja pakietowa
28-01-2015 28-01-2015 225.000 5,60 zł transakcja pakietowa


Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »