Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
40/2015 2015-02-17 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie o zbyciu w dniu 11 lutego 2015 roku w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 251.000 sztuk akcji Boryszew SA.
Transakcja ta spowodowała zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Dnia 10 lutego 2015 roku, tj. przed dniem transakcji spółka Alchemia S.A. posiadał 12.234.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 5,101% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 12.234.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,101% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Na dzień 11 lutego 2015 roku spółka Alchemia posiadała 11.992.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 4,997% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 11.992.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »