Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
44/2015 2015-03-26 Nabycie od DM PKO BP akcji Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2015 roku spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 19 stycznia 2015 roku zawartej
z PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 881.686 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, po średniej cenie jednostkowej 5,67 złotych za 1 akcję.
Powyższe akcje dają 881.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. i stanowią 0,367% kapitału zakładowego Spółki.
Od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła bezpośrednia i pośrednio poprzez spółki zależne 12.506.686 akcji własnych, stanowiących 5,21% kapitału zakładowego i dających prawo do 12.506.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »