Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
52/2015 2015-04-07 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 7 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Alchemia S.A, iż spółka Alchemia S.A. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. następujących transakcji zbycia akcji Boryszew S.A:

Data zawarcia Data rozliczenia Liczba zbytych Średnia cena Rodzaj
transakcji transakcji akcji za 1 akcję transakcji
31-03-2015 31-03-2015 6.695.000 6,00 zł umowa sprzedaży
01-04-2015 01-04-2015 5.000.000 6,00 zł umowa sprzedaży

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »