Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
68/2015 2015-04-28 Wypłata dywidendy przez Spółkę

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w prawie podziału zysku netto za 2014 rok.
Zgodnie z w/w uchwałą osiągnięty w 2014 roku zysk netto Spółki w kwocie 25.547.747,93 zł przeznacza się na:
 na wypłatę dywidendy – kwotę 10 groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy,
 pozostałą kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto Spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy, na kapitał zapasowy Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 2 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »