Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2015 2015-04-28 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku otrzymał rezygnację Pana Tadeusza Pietka z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 28 kwietnia 2015 roku. Pan Tadeusz Pietka nie podał powodów swojej rezygnacji.
Ponadto w dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Urbaniaka. Walne Zgromadzenie nie podało przyczyn odwołania, o którym mowa powyżej.
Jednocześnie Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Krauze.
Pani Małgorzata Krauze jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Spółki Taleja Sp. z o.o., a od 2012 roku Prezesem Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich lat pełniła okresowo funkcję Prezesa Zarządu NFI Krezus S.A. oraz Nova Capital Sp. z o.o., a także była Członkiem Rady Nadzorczej NPA Skawina Sp. z o.o.
Na dzień dzisiejszy Pani Krauze jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Hutmen S.A., Krezus S.A. oraz Skotan S.A.

Pani Małgorzata Krauze nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Osoba ta nie jest również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »