Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
91/2015 2015-06-26 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 26 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Zarządu SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., iż spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., działając w granicach upoważnienia udzielonego Spółce Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. następujących transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

Data zawarcia Liczba nabytych Średnia cena Tryb zawarcia transakcji
transakcji akcji za 1 akcję
22-06-2015 35.000 5.99 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
23-06-2015 35.000 6,00 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
24-06-2015 40.000 5,98 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
25-06-2015 40.000 5,99 zł rynek regulowany, sesja zwykła;
26-06-2015 40.000 5,93 zł rynek regulowany, sesja zwykła;

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »